free html templates

AUTO-KASACJA

Firma F.H.U. Mercedes - Iwona Praszkiewicz jest Stacją Demontażu Pojazdów Nr R/75. Odznaczamy się zezwoleniem Nr OS-III.7221.31.2015.MS które zostało wydane przez Marszłka Województwa Podkarpackiego, zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005 r. Upoważnia nas ono do wystawiania oryginalnych zaświadczeń o złomowaniu pojazdów.

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kasacji pojazdu

-Pojazd z czytelnymi znakami identyfikacyjnymi (numer nadwozia VIN)

-Dowód rejestracyjny pojzadu 

-Kartę pojazdu (jeśli została wydana) 

-Tablice rejestracyjne 

-Dowód osobisty właściciela pojazdu - W przypadku, gdy występuje współwłaściciel lub w przypadku nieobecności właściciela należy przedstawić pisemne upoważnienie wraz z kopią dowodu osobistego właściciela.

- Jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy załączyć dokumenty firmy ( wpis do ewidencji lub KRS) oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do wyzłomowania pojazdu.

- W przypadku, gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję należy przedstawić zaświadczenie w celu złomowania pojazdu z właściwego wydziału komunikacji lub potwierdzoną kserokopię dowodu rejestracyjnego.

- W przypadku, gdy samochód został zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela (dowód rejestracyjny figuruje na poprzedniego właściciela), umowa kupna-sprzedaży, Karta pojazdu - jeżeli została wydana.

- W przypadku, gdy właściciel pojazdu zmarł a rodzina chce zezłomować auto konieczny jest odpis wyroku Sądu o postępowaniu spadkowym.

ŚLEDŹ NAS !